Надлежност

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја Сектор за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, високошколских установа, установа ученичког и студентског стандарда, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, јавно признатих организатора активности и нерегистрованих субјеката.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ